Reklamda iletilmek istenen düşünceyi doğru bir şekilde algılayıp, estetik değerleri gözeterek ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak görselleştirmek fotoğrafçının en önemli görevlerindendir.

   Potansiyel müşterilerin psikolojik açıdan etkilenerek, ürünün cazip hale getirilmesi, kitlenin ilgisini çekip merak duygusunu tetikleyerek metinlerin okunmasını ve sonuç olarak ürüne sahip olma isteği uyandırmayı amaçlar.

Reklam Fotoğrafçılığı; istek uyandırma, satış ve pazarlamaya katkıda bulunma ve ürün ya da markaya olan ilginin artmasını hedefler.

   Fotoğraflar çekilmeden önce iletilmek istenen düşünce için kurgu oluşturup, ortam ayarlanarak çekimler yapılır. Daha sonra fotoğraflar bilgisayar yardımı programları ile daha etkileyici hale getirilerek sunumu yapılır.