Marka Nedir?

Marka İtalyan kökenli ‘marca’ dan dilimize geçmiştir. TDK da ;

- Resim ve ya harfle yapılan işaret,

- Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan isim ya da işaret,

- Tanınmış ürün, saygın kişi gibi anlamlara gelmesinin yanı sıra günümüz şirketleri için değerlerinin yansıması, dışarıdan nasıl göründüğü ve ne hissettirdiğidir.

Firmalar için bu kadar önemli soyut bir varlığı korumak için bazı araçlar geliştirilmiştir. Ülkemizde işletmeler markalarını koruma altına almak, ilerde karşılaşabilecekleri zararlardan etkilenmemek için Türk Patent Enstitüsü ne başvuru yapmaktadırlar.

Marka Tescil Önemi

Tescil edilmeyen markanın taşıdığı bazı riskler bulunmaktadır. Örneğin işletmenin markası, onu ilk bulan ve kullanan tarafından değil onu ilk tescil ettiren için hukuksal koruyuculuk sağlayacaktır. Bu nedenle daha sonra kurulan bir işletme köklü bir markanın isim değiştirmesini yada kendisine isim hakkı ödemesini talep edebilmektedir. Bu gibi durumlara düşmemek için işletmelerin ürün ve hizmetlerini sağladıkları markalarını zaman kaybetmeden tescilletmeleri gerekmektedir. Böylece haksız kazanç şikayetleri karşısında belgeli bir koruma sağlanmış olacaktır.

Com.tr uzantılı marka internet sitelerinin alınması için zorunlu bir aşamadır. Daha sonra kurulan ve marka tescilini alan işletme daha önceki benzer işletmelere karşı avantaj sağlayacaktır.

Markanın devir ve satışı, franchise, bayilik, lisans verilmesi gibi ticari tüm hakları elde edilecektir.

Tüm yatırım ve emekler TPE tarafından garanti altına alınmış olacaktır.

 

Marka Tescili nasıl yapılır ?

                Başvurular marka sahipleri tarafından direk TPE (Türk Patent Enstitüsü) Ankara ya gidilerek yapılabileceği gibi elektronik imza ile online olarak da yapılabilmektedir.  Genel olarak danışman marka tescil firması ile bu işlemler uzman kişiler tarafından hatasız yapılmaktadır. Uygun sembol ve işaretler daha önce alınmamış bir marka ile NICE kodları tanımlanarak kolaylıkla tescillenmektedir.

                Başvuru da dikkat edilmesi gereken bazı husular şöyledir:

 • İşletmenin markası diğer işletmelerin mal ve ürünlerinden ayırt edici özelliğe sahip şekilde işaretlendirilmeli,
 • Mal ve hizmetin karakteristik özelliklerini belirten marka olmamalı (üretim yeri gibi),
 • Daha önce başvurusu yapılan bir marka olmamalı,
 • Dini değerlere, kamuya aykırı genel ahlaka zarar verecek şekilde olmamalıdır.

Türkiye’de yerleşik bulunan ticari faaliyette bulunan herkes marka tescil başvurusu yapabilir.Ayrıca Türkiye’de yerleşik Paris sözleşmesi taraf olan ülkelerden gerçek veya tüzel kişiler de marka başvurusu hakkına sahiptir.

Marka Başvurusu Şahıs için Gerekli Evraklar

• T.C. kimlik no
• Vekaletname (noter onayı gerekmez)
• Marka örneği

Marka Başvurusu Şirket, Kurum için Gerekli Evraklar

• Faaliyet belgesi
• Vergi levhası
• Vekaletname (noter onayı gerekmez)
• Marka örneği (logo, işaret vs.)

 

Marka Tescil Süreci

 • Marka tescil ihtiyacının tespiti ile ilgili danışmanlık
 • Marka sorgulaması
 • Markada koruma kapsamı ile ilgili bilgi verilmesi
 • Marka başvurusu için gereken belgelerin temini
 • Marka başvurusunun yapılması
 • Marka başvurusunun şekli incelemesinin Türk Patent Enstitüsü tarafından  yapılması
 • Marka Başvurusunun Türk Patent Enstitüsü tarafından hukuki açılardan incelenmesi
 • Marka başvurusunun Resmi Marka Bülteninde ilan edilmesi
 • Marka Başvurusunun tescil belgesi ile koruma altına alınması