Kolektivizm

Kolektivizm kültürel bir değer olup bireysellik değerinin karşıtıdır. Kolektivist toplumlarda kişiler büyük aileler içinde doğar, büyür ve birbirlerini koruma eğiliminde hayatlarına devam ederler. Kısaca kolektivizm, bir grup içindeki kişilerin kendilerini birey olarak mı yoksa grup üyesi olarak mı davranışlarını uyguladıklarını seçtiklerini gösterir. Başka açıdan bakılacak olursa kültür içindeki değerlerin bireysel ihtiyaçlar için mi yoksa grubun ihtiyaçlarının karşılanmasının önemli olduğunu ifade eder. O halde kolektivist kültürlerde grup başarısı, grup ödülleri bireysel başarı ve ödüle göre tercih edilir (Şişman, 2002: 61 ).

Kolektivizm, bir gruba ve ya sosyal örgüte bağımlılık, güven, grup içi uyum kavramlarıyla betimlenmektedir (Çağlar,2001: 125-148). Daha büyük gruplar için bireysel hedeflerin ikinci plana atıldığı, grubun iyiliği ve grup dışı kişilere karşı düşmanlığı içermektedir. Kolektivistler grup içinde yapmaları gerekenleri diğer üyelerin yapıp yapmadığına ve kendisine getireceği avantajlara bakmaksızın yaparlar. Kendilerini gruba karşı sürekli sorumlu hissettiklerinden kazanacakları ödülleri paylaşma eğiliminde olurlar(Gökşen, 2002: 108). Kolektivist ve bireyselci kültürler arasındaki farklar tablo olarak verilmiştir.