Yeşil Pazarlama Stratejisi

Pazarlamanın, tanıtımın ve firmanın dıştan görünüşünün bir sembolü haline gelen internet sitelerinde sektörün öncü firmalarının sosyal sorumluluk projelerini duyurduklarını gözlemlemek mümkündür. Çevre sağlığı ve güvenliği, sürdürülebilirlik raporları, eğitime verilen destek kampanyaları, engellilere ve bazı hasta gruplarına özel yapılan sorumluk projelerini tüketici gruplarına yayınlamaktadırlar. İşletmeler son otuz yılda tüketicilerin isteklerini ve hassasiyetlerini tespit etmişlerdir.

Yeşil strateji geliştirmek isteyen firmalar öncelikle potansiyel tüketicilerinin rakip firmalar tarafından nasıl takip edildiğini, nasıl faaliyetler gerçekleştirip bunlara nasıl tepkiler aldıklarını incelemeleri gerekmektedir. Rakipleri ve potansiyel tüketicinin analizi her yeni pazara girişte kullanılacak bir yöntemdir. “Ana rakipler yeşil pazarda yer edinmeye çalışıyorlar mı? Onların yaklaşımlarına yakın bir strateji mi geliştirilmeli? Ana rakipleri Pazar dışı bırakmanın bir yolu bulunabilir mi?” ve benzeri soruların yanıtları aranmalıdır(Alagöz, 2007:4).

2000 yılında Adrew Crane yaptığı çalışmada 1990-1995 yılları arasında geçen süreçte yeşil pazarlama stratejilerini pasif yeşillik, sessiz yeşillik, niş yeşillik,  işbirlikçi yeşillik olarak 4 grupta tanımlamıştır.