Müşteri Algısının Reklam ve Pazarlama Etkinliği

Satın alma davranışları Hawkins, Best ve Coney’e göre (1986:422) demografik özellikler kimin bu davranışları sergilediklerini gösterir. Ürün ve hizmetlerinde neden satın alındığını ise psikografik özellikleri neden olmaktadır (Ay ve Ecevit, 2005: 245). Aynı görüşü 1999 da yaptıkları çalışmayla Straughan ve Roberts de desteklemektedir. Psikografik araştırmalarda en çok kullanılan iki değişkenden biri algılanan müşteri etkinliği (Antil, 1984; Ay ve Ecevit, 2005; Berger ve Corbin, 1992; Kinnear vd., 1974; Roberts, 1996; Roberts ve Bacon, 1997; Straughan ve Roberts, 1999; Yeşilada, 2009) , diğeri ise çevre kaygısıdır (Antil, 1984; Ay ve Ecevit, 2005; Kinnear vd., 1974; Roberts, 1996; Roberts ve Bacon, 1997; Straughan ve Roberts, 1999; Van Liere ve Dunlap, 1981).  Bu araştırmaların birçoğundan çevre bilinci ile yeşil ürün satın alma davranışında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. VAV Reklam web sitesi, logo, kurumsal kimlik ya da diğer tasarımlar olsun müşteri algısının ne kadar önemli olduğu bilinciyle projelerini tamamlar. Unutulmamalıdır ki yapılan reklam ve tasarım çalışmaları müşterinin anladığı, algıladığı düzeyde başarılı olacaktır. Üniversite öğrencilerini hedef alan reklamlarınız ve tanıtım ürünleriniz için emeklilik promosyonu yapmak sadece boşa reklam gideri oluşturur.

Şekil Planlı Davranış Teorisi (Mathieson, 2013:175)

 Vav Reklam Musteri

Planlanan davranış teorisine göre davranış öncesindeki niyet asıl belirleyici durumundadır. Niyetten önce olan kavramlar ise niyetin şekillenmesine yardımcı olur. Algılanan davranışsal kontrol bu teoriye göre 2. derece de öneme sahip etmendir. Bu şekilde düşünülecek olursa algılanan müşteri etkinliği satın alma davranışını şekillendirecek çok önemli etmenlerden biridir. VAV reklam da müşterilerin isteklerinin ne olduğu da tam olarak algılanmadan reklam ve tasarım çalışmalarına başlanılmamaktadır. Genel olarak Mersin  reklam ve tasarım çalışmaları için yüzyüze görüşmeler sağlanırken, diğer illerde mesafe tanımaksızın görüşmeler online olarak görüntülü şekilde yapılmakta, müşteri istekleri oluşturulmaktadır.