1.1.SOSYAL SORUMLULUK ALANLARI NELERDİR?

İşletmelerin paydaşlarına karşı sorumlulukları ekonomik, hukuki, etik ve gönüllü sorumluluklar olarak 4 ana grup olarak sınıflandırılmıştır. Bu sorumluluklar piramit olarak aşağıdaki şekildedir  (Mark ve Carroll, 2003:486).

2016 04 27 125853

Şekil 3.1. İşletmelerin Sosyal Sorumluluklar Piramidi (Mark ve Carrol, 2003:503)

 

Sosyalsorumluluk

Sosyal Sorumluluk Kavramı

             Kavram olarak sosyal sorumluluk bulunduğu zamana göre değişiklik göstermektedir. Çünkü sorumluluk kavramı görev, yetki kavramlarıyla tanımlanırken kullanılmakta bunlarla ilişki derecelerine göre sorumluluk artıp azalmaktadır. Ek olarak içinde bulunulan zaman ile birlikte toplumun kültür yapısı da tanımın farklılaşmasına neden olur. Bunlara rağmen bazı tanımlar literatürde bulunmaktadır.